1835 TARİHLİ RİZE NÜFUS DEFTERİ

Mehmet Kazdal


Osmanlı Devleti’nin vergi sistemi 18.yy’dan itibaren bozulmaya başlamıştır. Bozulan bu sisteminin yeniden düzene konulması ve devletin gelir kaynaklarının tespit edilmesi için II. Mahmut döneminde bir takım çalışmalar yapılmıştır. Evvela devlet içerisindeki nüfusun belirlenmesine karar verilerek devlet genelinde nüfus sayıma karar verildi. 
Sözü edilen nüfus sayımının yerel düzeydeki yansımalarını görebilmek amacıyla Osmanlı Arşivlerinde araştırma yapan yazar, Rize Nüfus Defterlerini araştırarak 1835 Tarihli Rize Nüfus kayıtlarını okurları ile buluşturdu. 
Defter; sayımın yapıldığı dönemde Rize Kazasına ilişkin erkek nüfus, halkın kullandığı isimler, şahısların özür durumları ve sayımı yapılan şahısların fiziksel özellikleri, nüfus hareketleri gibi çok sayıda detay içermektedir. 

Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK) Yayınları
revak@revak.org.tr