ÇAMLIHEMŞİN SEYAHATNAMESİ

Murat Ümit Hiçyılmaz


Kitap, adından anlaşıldığı gibi Evliya Çelebi’nin torunlarından birinin, büyük seyyahın ölümsüz teşebbüsüne nazire olarak Çamlıhemşin yöresinde yaptığı gezi-gözlem çalışması olarak değerlendirilebilir. Çamlıhemşin muhteşem coğrafyasıyla, yaylalarıyla ünlü bir yöredir. Yazar Hiçyılmaz, yörede hâlâ yaşayan kemerli köprüleri, tarihi evleri bize edebi bir dille aktararak tarihe tanıklık bağlamında, gezip gördüğü yerlere bizi de götürüyor. Yazarla birlikte Karadeniz’in dik yamaçlarda konuşlanmış köylerini, camileri, araziyi dolaşıyoruz. Yörede oturan ailelerle tanıştırmakla kalmıyor bizi onların hikâyeleriyle de tanıştırıyor; sonra ladin ormanlarının koynunda saklanan mezralara götürüyor yazar bizi; göğü delen muhteşem dağların eteklerindeki yaylalara götürüyor; oradan aşağılara inerek bizi dolma taş tekniğiyle yapılan tarihi evlere götürüyor, konaklarda ağırlıyor; oradan yöre insanının tabiatın çetin şartlarıyla mücadelesine tanıklık ettiriyor. Sadece bu da değil;  yöredeki taş ve ahşabın el ele vererek insanın duygularıyla birleştiğinde nelerin ortaya çıktığını gösteriyor yazar. Kitabın, andığımız mekânların resimleriyle desteklenmesi ise okuyucunun ruhunu yıkıyor âdeta.