ÇAYIRDÜZÜ'NDEN ĞİVANDİ'YE RİZE'DE BİR KÖYÜN HALK BİLİMİ MONOGRAFİSİ

ÖZNUR DEMİRKIRAN


Çayırdüzü’nden Ğivandi’ye adlı bu çalışmada, Rize’nin Çamlıheşin ilçesindeki Çayırdüzü köyünün halk edebiyatı, halk bilimi ve gündelik hayatla ilgili ürünleri derlenmiştir. Amaç bu kültüre hizmet edebilmektir.

Uzun yıllardır tek düze bir yaşama biçimine maruz kalarak yetişen genç neslin bir ferdi olarak kendi kültürümüzü öğreniyor, sahip çıkıyor ve hatta kültürlerin eriyip gitmesi karşısında ona sığınıyoruz. Çalışmamız vasıtasıyla da Doğu Karadeniz’deki kültürlerin küreselleşen hayat şartları karşısında gereksiz, dikkate değmeyen ve hatta aşağılık bir muamele görmesi yerine; özgün taraflarının fark edileceğini, değerinin anlaşılacağını ve hassasiyetle değerlendirileceğini ümit ediyoruz.

Kitapta, halk edebiyatının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinden elde edilen bazı belgelere de yer vererek köyün tarihine ışık tutmaya çalışıyor, bu verileri sözlü ve yazılı kaynaklarla harmanlayarak okura sunuyoruz.

Dolayısıyla Öznur Demirkıran’ın konuyla ilgili hiçbir ayrıntıyı atlamadan, objektif ve doğru bir şekilde kayda geçirmeyi kural addettiği ve yıllarca emek verdiği bu çalışmasını okuyucuyla buluşturmak istiyoruz. Okuyucu bu kitapta, kayda geçirilmese belki de unutulup gidecek bir kültür hazinesiyle, ilgi çekici bir ayrıntılar mesheriyle yüz yüze gelecektir.
 

Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK) Yayınları

revak@revak.org.tr