GELENEKSEL RİZE MİMARİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Prof. Dr. Haşim Karpuz


GELENEKSEL RİZE MİMARİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Yöredeki mahalli yapı üslubu ve estetiği konusunda her biri alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınmış 5 makaleden oluşan bir eserdir. Rize mimarisine ışık tutan ve bir çok yönlerini ele alan Makalelerin müellifleri aşağıdadır. 


Prof. Dr. Cengiz Eruzun: Ahşabın Kimlik bulduğu Rize Geleneksel Mimarisi.
Prof. Dr. Haşim Karpuz: Rize Köy Camilerinde Mimari Süsleme.
Hamiyet Özen: Rize Halk Mimarisi Malzeme ve Yapım Teknikleri.
Mustafa Reşat Sümerkan: Rize Geleneksel Köy Evlerinde Mekân Kullanımı.
Suat İskender: Rize Geleneksel Mimarisinde Bezeme


Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK) Yayınları
revak@revak.org.tr