GÜNEYCE RİZE SÖZLÜĞÜ

İsmail Kara


REVAK’ın yayın hayatına geçme sürecinde basılan eser, İsmail Kara tarafından hazırlanmıştır. Nesiller arasında köprü kurmayı amaçlayan ve kaybolan kelimelerin ihyasına yönelik emek ürünü bir çalışma olan eser, Türkçenin mahalli kelime/şive, deyim hazinesine önemli bir katkıda buluyor.

Eserin en önemli özelliği; kitapta geçen kelime ve deyimlerle ilgili olarak gündelik hayatta karşılığı olan nesnelerin fotoğraflarıyla da desteklenmiş olmasıdır. Erbabı bilir; bu kelimelerin hayatımızdan çekilmesi ile sadece bir kelime değil bir hayat zihniyet dünyası, hayat tarzı da yok olmaktadır.

Teknolojinin hayatımıza girmesi ve sanayileşme sürecinde aşınarak kaybolmaya yüz tutmuş yöresel sözler, kelimeler, ağız ve şiveler bu eserle canlılık kazanıyor. Eser; folklor, kültür, sözlük yazımı gibi alanlarda çalışma yapacak olanlara önemli bir kaynak olma özelliğine de sahip bulunuyor. 


Revak@revak.org.tr