HACIALİBEYZADELER | DOĞU KARADENİZDE BİR AİLE

İlker Şevketbeyoğlu


“Doğu Karadeniz’de Bir Aile” üst başlığı altında verilen eser, eskilerin tercüme-i hâl dedikleri biyografi türünde bir çalışma. Eserin müellifi İlker Şevketbeyoğlu çalışmaya başlarken kitapta konu edinilen “ailelerin sahip olduğu değerler sistemini gelecek nesillere taşımayı” amaçlamış olmakla birlikte çalışma sırasında eser; insanların özel tarihine, Osmanlı bürokrasisinin çalışma düzenine, bölgesel etkileşimlere, savaş, göç gibi sosyal tarihin seyrine ilişkin verilere, okura dönemi bir bütün olarak yansıtmaya doğru evirildiğini fark ediyor ve çalışmasını bu zemine çekiyor. Yazar, kitaba konu edinilen Fındıklı İlçesi Abu köyünde yaşamış olan bu köklü ailenin, Gürcistan/Çürüksü kasabasından geldiğini ve asıl olarak Tavdgrizade Hanedanı’na mensup olduğunu tespit ediyor. Eserde; aile büyüklerinin, ailenin yaşadığı evlerin/konakların resimleri, binaların iç tezyinatı yanında aile sicil kayıtları gibi Osmanlıca belgelere de yer verilmiştir. Kitap, tarihe ve sosyal hayatımızın geçirdiği tarihsel aşamalara ayna tutması bakımından önemli bir çalışma.