İRFANOĞLU İSMAİL EFENDİ’NİN HATIRALARI

Hzl. Ahmet Rıza İrfanoğlu


Yesir olduk Urus’a 
Sürdü bizi Sibir’e Halk türküsü.
 
Kitap, anlatının başkahramanı olan İrfanoğlu İsmail Efendi’nin yakın tarihimizin en acı olaylarından biri olan Sarıkamış şahitliğini (22 Aralık 1914 – 17 Ocak 1915) Rusya esaretiyle ilgili anılarını konu edinmesi bakımından fevkalade önemli bir çalışmadır. 
Efendi’nin, Allahuekber Dağları eteklerinde birkaç saat sonra kendisine ölümün gelip ulaşacağı yaralılarla ilgili kurduğu şu cümle, namlı yazarların yüzünü mahcubiyetten kızartacak cinstendir: 
O gece müthiş bir don vardı. Yaralıların hepsi o gece dondu. Gece yarısına kadar yayla (mezra) Kur’an sesiyle inledi. Gece yarısından sonra Kur’an sesleri kesildi; çünkü yaralıların hepsi öldü.
İlk baskısında ulaşılamayan bazı görsellere ikinci baskıda ulaşılması okur adına bir kazanç olmuş doğrusu. 
Eserin; anlatımlarda adı geçen mekânların, kişilerin resimleriyle ve konuya ilişkin özgün belgelerle desteklenmesi okuru heyecanlandırıyor.