KALKANDERE Karadere'den Kalkandere'ye Tarih, Halkiyat ve Şahsiyetler

İshak Güven GÜVELİOĞLU


Bu esere; Rize-Erzurum arasındaki tarihi bir kervan yolu üzerinde bulunan Kalkandere’nin coğrafyasına umumi bir bakışla başlandı. Belgelerle 1486 yılına kadar uzanan tarihi ve Kalkandere Nahiyesinin kuruluşu arşiv vesikaları eşliğinde aktarılmaya çalışıldı. Şehitler, madalya sahipleri ve Kuvây-ı Milliyecilerle ilgili dikkat çekici, bilgilere yer verildi.

Osmanlı’dan itibaren eğitim tarihi, faaliyette bulunmuş medreseler, mektepler ve okullar hakkında derlenmiş bilgiler, Karadere’nin Kalkandere’ye dönüşüm süreciyle şehirleşme ve ilk esnaflar, çay ve ekonomik hayat, manevi hayat, başarı hikayeleri, din adamları, iş insanları, eğitmenler, öğretmenler ve iz bırakanlarla ilgili biyografilere yer verildi.

Tarihin şahitleri olan ahşap işlemeli camiler, mezar kitabeleri, kemer köprüler, değirmenler, serenderler, ilçenin halk kültürü ve folkloru, halk hikayelerinden örnekler, halk hekimliği uygulamaları, mahalli yemekler, türküler ve maniler aktarılmaya çalışıldı. Kalkandere’nin sosyokültürel durumuyla ilgili derlenen bu eser, geçmişten geleceğe bir hafıza oluşturma düşüncesiyle bol miktarda fotoğraf ve vesika eşliğinde hazırlandı.  


Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK) Yayınları

revak@revak.org.tr