KUTUZ HOCANIN HATIRALARI

İsmail Kara


Cumhuriyet dönemine yetişmiş; medrese eğitimi almış, dini hizmetlerde bulunmuş hocaların ve şeyh efendilerin kalemlerinden çıkma hatırat (tercüme-hâl) yok denecek azdır. Bu da eseri bu yönüyle önemli kılıyor. Bunda Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, zor zamanlar yaşayan bu insanlara, rejimin bakışıyla da ilgilidir.

Bu insanların ve etraflarında kümelenen talebelerinin, çevrelerinin anlatılması o kadar da kolay değildi. Kutuz Hoca medrese eğitimi görmüş, hem Osmanlı döneminin son yıllarını hem de Cumhuriyet dönemini idrak etmiş, andığımız zorlukları yaşamış bir hocadır.

O yıllarda Rize’nin Dere’lerinde bu özellikte hayli yetişkin hocalar vardı.  İsmail Kara, babası olduğu için çok yakından tanıdığı Kutuz Hoca’yı (Mehmet Kara) çocukluk döneminden itibaren gözlemlediği ayrıntılardan da yararlanıyor. Eser, Hocayı ve yaşadıklarını bize ulaştırarak önemli bir köprü işlevini yerine getiriyor. 


Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK) yayınları

Revak@revak.org.tr