RİZELİ HAFIZ KASIM EFENDİ

Ali Adem Yörük


Osmanlı modernleşme sürecinde itibarı, Cumhuriyetin ilk yıllarında ise onuru zedelenen ilim erbabının var olma mücadelesinden; hüzünlü bir hayatı olan bu insanların hayat hikâyesinden Cumhuriyet neslinin alacağı önemli dersler vardır. Ali Âdem Yörük’ün eseri, bu keyfiyeti bize ulaştıran önemli bir kaynak niteliğindedir. Eser, dönemin medreselerinin idari ve mesleki yapısının, ders programlarının tanınmasında bize önemli bilgiler sunuyor. Kitapta; Efendi’nin şahsi hayatında tuttuğu defterlere, ders notlarına, kütüphanesine, çalışma sistemine, mektuplarına ve resmi yazışmalarına da yer veriliyor. Andığımız çalışmaların özgün belgelerle desteklenmesi ise eserin değerini daha da arttırıyor.