PAZAR ŞER'İYYE SİCİLLERİ

Memiş Murat Atar


RİZE ŞER'İYYE SİCİLLERİ 1486 NO'LU PAZAR ŞER'İYYE SİCİLİ 

Pazar ilçesi, Atina adıyla mazisi çok eskilere giden bir ilçedir. Geçmişte Ardeşen’in ve tüm Hemşin bölgesinin dönem dönem Pazar’a bağlı bulunduğu belgelerden anlaşılan bir durumdur. Haliyle 1872 yılından itibaren Pazar dışındaki bu ilçelerin köylerindeki mahkemeye intikal eden davalar da Pazar’daki yerel mahkemelerde görüşülüp karara bağlanmıştır. Dolayısıyla elinizdeki çalışmada Pazar, Ardeşen, Hemşin ve Çamlıhemşin köylerine ait birçok mahkeme kaydını bulmak mümkündür. REVAK tarafından yayınlanması planlanan Rize Şer’iye Sicilleri serisinin bu üçüncü kitabında yer alan mahkeme kayıtları, dönemin sosyal, iktisadi, ticari ve dini alt yapısı hakkında ilginç bilgileri de bizlere sunmaktadır.

Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK) Yayınları
revak@revak.org.tr