RİZE AİLESİ Şer'iyye Sicillerine Göre 19. Yüzyılın İkinci Yarısı

Dr. Arzu Pehlevan Yıldız


Rize ailesinin genel yapısı, sosyo-ekonomik, dini ve kültürel durumu, meslekler, şahıslar ve şahıs adları, unvan ve lakaplar, hayırseverler, sülaler, haneler, evlerde ve günlük hayatta kullanılan eşya ile giyim-kuşam ürünleri, evlenme-boşanma, ölüm, nafaka, miras, çocukların konumu ve muhafazası gibi çok çeşitli konular üzerinde kayıtlara dayalı bilgiler verilmiş, ayrıntılı değerlendirmeler yapılmıştır.

Eser bu yönüyle, sosyal yapıyı şekillendiren önemli unsurlardan biri olan aile kavramı üzerinden, Rize ve çevresinin gündelik hayatına dair özgün-orijinal veriler sunmakta, gerçek hayattan ilginç sahneler ortaya koymaktadır. Daha önce incelenmiş bir konu olması hasebiyle de ilgili literature katkı yapan eserin, Rize tarihinin pek bilinmeyen bu yönlerini aydınlatması ve aynı başlık altında yapılacak bilimsel çalışmaları çoğaltması temennisiyle…

Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK) Yayınları
revak@revak.org.tr