RİZE BİBLİYOGRAFYASI

İshak Güven Güvelioğlu


REVAK’ın yayın hayatından hemen önce yönetiminin katkılarıyla Dergâh Yayınları arasında çıkan eser; araştırmacıların tespit edilebilen zamanlardan bu yana Rize hakkında yazılan kitaplar, yayımlanan dergiler, gazeteler, tezler, raporlar, makaleler, tebliğler, üretilen projeler, yapılan planlar, haritalar, broşürler, vb. matbuatla ilgili bibliyografik çalışmayı içeriyor. Eseri hazırlayan İshak G. Güvelioğlu kitapla ilgili çalışma amacını şöyle diyor:
“Bu çalışmadaki maksadımız, Rize üzerine çalışan, araştıran ve araştıracak olanlara bugüne kadar yapılmış çalışmaların listesini toplu olarak sunmak, yapılacak araştırmalarda, araştırmacının ihtiyaç duyacağı malzemeye, bilgiye kolayca ulaşmasını sağlamaktır.”