RİZE DEFTERİ 4

Rize Kitapları Müteşebbis Heyeti Editör | İsmail Kasap


İsmail Kasap editörlüğünde ve Yusuf Turan Günaydın'ın katkılarıyla hazırlanan ve devamının geleceği anlaşılan bu eser; Rize tarihi ve kültürünün köklere giden arka planını ve bu arka planı oluşturan insan kaynağını merkeze alıyor. Kitapta; bu düzlemde yapılan araştırmalar, derlemeler, biyografiler-tipler, röportajlar, matbuat, vefayat ve hatıralara yer veriliyor. Kitabın EKLER adıyla düzenlenen bölümünde ise geçmişte yörede yayımlanan dergiler, raporlar vb. çalışmaların tıpkı basımları bulunmaktadır. Rize Defterleri serisinin, muhtevaları gereği yöreye ilişkin zengin bir birikim ve kaynak olması bakımdan önemli bir çalışmadır. 


Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK) Yayınları

Revak@revak.org.tr