RİZE DEFTERİ 2

Rize Kitapları Müteşebbis Heyeti | Editör İsmail Kara


Rize Defterinin bu ikinci cildi İsmail Kara editörlüğünde hazırlanmıştır. Eser; Rize tarihi ve kültürünün köklere giden arka planını da içine alacak şekilde, bu arka planı oluşturan insan kaynağını merkeze alıyor. Kitapta; bu düzlemde yapılan araştırmalara, derlemeler, biyografiler-tipler, röportajlar, matbuat, vefayat ve hatıralar yer alıyor. Kitapta EKLER adıyla düzenlenen bölümde ise geçmişte yörede yayımlanan dergiler, raporlar vb. çalışmaların tıpkı basımları yer alıyor. Rize Defterleri muhtevaları gereği yöreye ilişkin zengin bir birikim ve kaynak olması bakımdan önemli bir çalışmadır.Devamının geleceği anlaşılan çalışmanın bu ilk üç cildi İsmail Kara editörlüğünde hazırlanmıştır. Eser; Rize tarihi ve kültürünün köklere giden arka planını da içine alacak şekilde, bu arka planı oluşturan insan kaynağını merkeze alıyor. Kitapta; bu düzlemde yapılan araştırmalara, derlemeler, biyografiler-tipler, röportajlar, matbuat, vefayat ve hatıralar yer alıyor. Kitapta EKLER adıyla düzenlenen bölümde ise geçmişte yörede yayımlanan dergiler, raporlar vb. çalışmaların tıpkı basımları yer alıyor. Rize Defterleri muhtevaları gereği yöreye ilişkin zengin bir birikim ve kaynak olması bakımdan önemli bir çalışmadır.