RİZE ŞER'İYYE SİCİLLERİ 2

Arzu Pehlevan Yıldız


Kadılar tarafından tutuldukları için “Kadı Sicilleri” de denen Şer’iyye sicilleri Osmanlı tarihi çalışmalarının en önemli ve en teferruatlı bilgiler ihtiva eden kaynakları arasındadır. Kadı bugün olduğu gibi sadece yargıç değil; bulunduğu yerin en üst yöneticilerinden biri olarak aynı zamanda idari ve Beledî görevleri olan, neredeyse bütün sosyal hayatı düzenleyen vakıflarla ilgili bir yetkilidir. Onun görev ve yetki alanlarının genişliği hesaba katıldığında, Şer’iyye sicillerinin muhtevasının uzanabileceği sınırları anlamak kolaylaşacaktır. Rize Şer’iyye Sicilleri de hukuk ve iktisat tarihi, sosyal tarih ve mahalli tarih sahaları başta olmak üzere Rize ve civarının nüfus hareketlerinden aile yapılarına, yer adlarından kurumlara, yerleşim mahallinden folklor ve edebiyata; tekke ve vakıflardan yollara, yaylaklara kadar birçok konuda birinci elden güvenilir bilgiler sunmaktadır.