RİZE’DE TASAVVUF KÜLTÜRÜ

İshak G. Güvelioğlu, Yasemin Baki


Tasavvuf kültürü genel anlamda eski hayatın dokusuna önemli katkıları olan bir kültür idi. Günümüzde de bu kültürün yetiştirdiği veya etkilediği insanların varlığı biliniyor.

Osmanlı Dönemi ve sonrasında Rize’deki tasavvuf kültürü ve tarikat şeyhleri, kitabın ana konusunu oluşturmaktadır. Konusu adıyla tam da uyumlu olan kitap iki bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde ana hatlarıyla Rize tarihi ve İslamiyet’in bölgede yayılışı; ikinci bölümde ise Rize’de tasavvuf kültürünün yaygınlaşması anlatılıyor. Kitapta bu kültürün bölgedeki önemli bir temsilcisi olan tekkeler hakkında bilgiler de yar alıyor.


Revak@revak.org.tr