RİZELİ ATIF ve DİVANI

Prof. Dr. M. Fatih Köksal


Rizeli Âtıf Efendi (1874-1945), sağlığında “mürettep” hâle getiremediği Dîvân’ıyla bir geleneği sürdüren şairlerimizdendir. 

Onun, hayli maceralı diyebileceğimiz yolculuğunu, işinin ehli bir araştırmacının elinde tamamlayan “şiir mecmûası” şimdi Rize Araştırmaları Vakfı [REVAK] vasıtasıyla ilgilisine sunulmaktadır.

Elinizdeki Dîvân, klasik edebiyatımıza ait eserlerin usûlüne en uygun bir tarzda hazırlanması alanında en yetkin isimlerin başlarında gelen Prof. Dr. M. Fatih Köksal tarafından hazırlanmıştır. 

“Ön Söz” ünde de belirtildiği üzere Rizeli Âtıf Efendi’nin “Mecmûa-i Eş’âr”ını bir sahaftan alan Sayın Köksal, onu şairin vasiyetine uymak suretiyle “mürettep divan” hâlinde yeniden düzenlemiştir. 

Yıllar sonra bu vasiyetin yerine getirilmiş olması, şairimize kabrinde huzur bahşedecektir diye umuyoruz. Ayrıca söz konusu vasiyetin Hocamız tarafından büyük bir hassasiyetle yerine getirilmiş olması kadar bu hayırlı işin gerçekleşmesinde REVAK’ın aracı olması da bizim için ayrıca sevindiricidir.

Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK) Yayınları

Revak@revak.org.tr