RİZELİ DEVLET ADAMLARI

Dr. Hüseyin Saraç


Sicill'i Ahval Defterlerine Göre OSMANLI'NIN SON DEVRİ'NDE
RİZELİ DEVLET ADAMLARI

Yakın dönem biyografi çalışmalarının en önemli kaynak malzemelerinden birini oluşturan Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına dayanılarak yapılan bu çalışmada, 1547-1920 yılları arasında Rize ve ilçelerinde doğmuş, toplam 232 memurun sicil kayıtları incelenerek değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden son devirlerine kadar devlet kademelerinde istihdam ettiği Rize doğumlu Osmanlı devlet adamlarının kimler olduğu sorusuna cevap veren araştırmamız dört bölümden oluşmaktadır.
Bunlar;
1) “Osmanlı Bürokrasisinde Memur İstihdamı ve Sicill-i Ahvâl Defterleri”,
2) “Rizeli Memurların Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Durumları”,
3) “Rizeli Memurların Biyografileri”,
4) “Sicill-i Ahval Kayıtlarında Tespit Edilemeyen Rizeli Memurların Biyografileri”
Başlıklarını taşımaktadır.

Rize Araştırmaları Vakfı (REVAK) Yayınları
revak@revak.org.tr