RİZE MÜFTÜLERİNDEN YUSUF KARAALİ HOCA

İsmail Kara


REVAK’ın yayın hayatından hemen önce kurucuların katkılarıyla Dergâh Yayınları arasında çıkan eser; İsmail Kara tarafından hazırlanmıştır. Esere konu edinilen Yusuf Karaali Hocaefendi, Osmanlıdan Cumhuriyet’e intikal eden, iki dönemin de zorluklarını ve imkânlarını gören, neslinin temsil kabiliyetine sahip kayda değer bir ilim adamıdır. Zekâsı ve çalışkanlığı ile temayüz etmiş müstesna bir şahsiyet olan Hocaefendi; 1924 sonrasında medreselerin kapatılması ile sıkıntılı bir döneme girer. Mesleğini icra etme imkânlarının elinden alındığını gören Hoaefendi büyük bir yıkım yaşar. Eser; zorlukların, med ve cezirlerin, ümit ve korkuların, beklenti ve arayışların, muhalefet ve intibakın içinden akıp gelen o neslin hayat hikâyeleri birçok bakımdan öğretici niteliktedir. Eser, yakın tarihimizin ihmal edilen, bilinmeyen, unutulan; hatta belgeleri itibariyle kaybolan kısımları tamamlama niteliğinde önemli bir serdir.REVAK’ın yayın hayatından hemen önce kurucuların katkılarıyla Dergâh Yayınları arasında çıkan eser; İsmail Kara tarafından hazırlanmıştır. Esere konu edinilen Yusuf Karaali Hocaefendi, Osmanlıdan Cumhuriyet’e intikal eden, iki dönemin de zorluklarını ve imkânlarını gören, neslinin temsil kabiliyetine sahip kayda değer bir ilim adamıdır. Zekâsı ve çalışkanlığı ile temayüz etmiş müstesna bir şahsiyet olan Hocaefendi; 1924 sonrasında medreselerin kapatılması ile sıkıntılı bir döneme girer. Mesleğini icra etme imkânlarının elinden alındığını gören Hoaefendi büyük bir yıkım yaşar. Eser; zorlukların, med ve cezirlerin, ümit ve korkuların, beklenti ve arayışların, muhalefet ve intibakın içinden akıp gelen o neslin hayat hikâyeleri birçok bakımdan öğretici niteliktedir. Eser, yakın tarihimizin ihmal edilen, bilinmeyen, unutulan; hatta belgeleri itibariyle kaybolan kısımları tamamlama niteliğinde önemli bir serdir.